Privatumo politika

„Viatris“ privatumo pranešimas

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 m. rugsėjo mėn.

Bendrovė „Viatris Inc.“, jos filialai ir dukterinės įmonės (toliau bendrai – „Viatris“, Bendrovė, mes, mūsų ir mus) esame visiškai įsipareigoję apsaugoti mūsų tvarkomą informaciją, susijusią su identifikuotais ar identifikuojamais fiziniais asmenimis (toliau – Asmens duomenys).

Šiame „Viatris“ privatumo pranešime (toliau – Pranešimas) pateikiama informacija apie tai, kaip mes renkame, naudojame, atskleidžiame ir saugome jūsų Asmens duomenis, kurie yra gaunami jums lankantis mūsų internetinėse svetainėse, naudojantis mūsų programėlėmis, paslaugomis ir platformomis, mūsų rinkodara, teikiamais produktais ir paslaugomis, bendraujant su jumis asmeniškai, telefonu, paštu ir kitomis priemonėmis vykdant mūsų veiklą. Pranešime taip pat paaiškinami būdai, kuriais pagal galiojančius įstatymus jūs galite kontroliuoti tai, kaip mes tvarkome jūsų Asmens duomenis, ir naudotis kitomis teisėmis. Šis Pranešimas netaikomas mūsų darbuotojų Asmens duomenims, kurie yra susiję su minėtais santykiais.

Atsižvelgdami į tai, kokiu būdu jūs palaikote ryšį su mumis, tam tikrais atvejais mes galime pateikti jums papildomos informacijos apie tai, kaip mes tvarkome jūsų Asmens duomenis, papasakodami apie konkrečią tvarkymo veiklą ir aplinkybes. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai mes remiame klinikinius tyrimus, siūlome mokymus ar kitas paslaugas sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, tokiais ir kitais panašiais atvejais Asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomi atskiri privatumo pranešimai. Šiame Pranešime tokius pranešimus mes čia vadiname „Papildomais pranešimais dėl asmens duomenų atskleidimo“. Papildomi pranešimai dėl asmens duomenų atskleidimo turėtų būti skaitomi kartu su šiuo Pranešimu. Tačiau, esant bet kokiam prieštaravimui ar nesuderinamumui tarp Papildomo pranešimo dėl asmens duomenų atskleidimo ir šio Pranešimo sąlygų, pirmenybė teikiama Papildomam pranešimui dėl asmens duomenų atskleidimo, tačiau tik tuo atveju, kai yra tvarkomi Asmens duomenys, kuriems toks Papildomas pranešimas dėl asmens duomenų atskleidimo yra taikomas.

Tais atvejais, kai kontaktas palaikomas su „Viatris“ filialu ar dukterine įmone, toks filialas ar dukterinė įmonė yra duomenų valdytojas (arba lygiavertis subjektas pagal galiojančius teisės aktus), atsakingas už jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Atitinkamų juridinių subjektų, kurie veikia kaip duomenų valdytojai, sąrašą galite rasti šio Pranešimo 1 priede. Tokie subjektai taip pat gali turėti atskirus Papildomus pranešimus dėl asmens duomenų atskleidimo.

Duomenų apsaugos pareigūną mes esame priskyrę toms jurisdikcijoms, kuriose to reikalauja jos galiojantys įstatymai. Tačiau, kilus klausimams, susijusiems su Asmens duomenų tvarkymo veikla ar šio Pranešimo turiniu, į šį pareigūną gali kreiptis visi asmenys, nepriklausomai nuo to, kurioje jurisdikcijoje jie gyvena. Informacija apie tai, kaip susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu, pateikta šio Pranešimo skyriuje Kontaktiniai duomenys.

Anoniminiai, neidentifikuoti ir apibendrinti duomenys, kaip tokie terminai gali būti apibrėžti galiojančiuose įstatymuose, šiame Pranešime nėra laikomi Asmens duomenimis.

Šį Pranešimą sudaro šios dalys:

 1. Mūsų renkami Asmens duomenys
 2. Kodėl mes tvarkome Asmens duomenis?
 3. Teisiniai tvarkymo pagrindai
 4. Asmens duomenų atskleidimas
 5. Tarpvalstybinis Asmens duomenų perdavimas
 6. Duomenų saugumas ir saugojimas
 7. Jūsų pasirinkimai ir teisės
 8. Vaikų duomenys
 9. Šio Pranešimo pakeitimai
 10. Kontaktiniai duomenys
 11. Privatumo pranešimai Kalifornijoje
 12. 1 priedas

Pažymime, kad mūsų internetinėse svetainėse, programėlėse ar platformose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių pateikiamą turinį, kurio mes nekontroliuojame ir už kurį nesame atsakingi. Prisijungus prie tokio turinio, atitinkamos trečiosios šalys gali tvarkyti jūsų Asmens duomenis. Todėl, iš mūsų internetinės svetainės, programėlės ar platformos perėjus į trečiosios šalies turinį, raginame perskaityti trečiųjų šalių privatumo ir slapukų pranešimus.

 

1.  Mūsų renkami Asmens duomenys

„Viatris“ ar mūsų vardu veikiančios trečiosios šalys gali rinkti Asmens duomenis apie jus iš įvairių šaltinių. Mes galime rinkti Asmens duomenis, kuriuos jūs pateikiate, pavyzdžiui, tada, kai registruojate paskyrą mūsų internetinėje svetainėje, pateikiate mums prašymą dėl darbo, užsiregistruojate į internetinį seminarą ar mokymus. Taip pat Asmens duomenis, jums bendraujant su mumis, mes galime rinkti automatiškai, naudodami slapukus ir panašias technologijas. Tokiais atvejais gali būti renkama tokia informacija, kaip IP adresas, iš kurio jūs lankėtės mūsų svetainėje (papildoma informacija apie slapukų naudojimą pateikiama šios dalies pabaigoje). Asmens duomenis mes taip pat galime gauti iš trečiųjų šalių šaltinių, pavyzdžiui, informaciją apie sveikatos priežiūros specialistų licencijas iš trečiųjų šalių tiekėjų.

Asmens duomenų, kuriuos renkame apie konkrečius asmenis, rūšys ir kiekis priklausys nuo mūsų santykių su tuo asmeniu pobūdžio ir tikslų, kuriais tokie Asmens duomenys naudojami. Asmens duomenis mes renkame iš skirtingų kategorijų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • Mūsų skaitmeninės nuosavybės (pvz., internetinių svetainių ir programėlių) lankytojus ir naudotojus
 • Sveikatos priežiūros specialistus
 • Darbuotojus ir mūsų teikėjų, rangovų ir verslo partnerių atstovus
 • Mokslininkus ir mokslo bendruomenės narius
 • Asmenis, kurie kreipiasi dėl darbo
 • Tyrimų dalyvius

Jūsų pateikiami Asmens duomenys

Mes renkame Asmens duomenis, kuriuos jūs pasirenkate mums pateikti, pavyzdžiui, registruodamiesi dalyvauti klinikiniuose tyrimuose, pildydami apklausas, kalbėdamiesi su mūsų klientų aptarnavimo specialistais, pranešdami apie farmakologinio pobūdžio problemas ir kitokius nusiskundimus, lankydamiesi mūsų biuruose, kreipdamiesi dėl darbo ar kaip nors kitaip bendraudami su mumis.

Priklausomai nuo to, kokį ryšį jūs palaikote su mumis, gali būti pateikiami šių kategorijų Asmens duomenys:

 • Asmens identifikavimo ir kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui: jūsų vardas, slapyvardis, pašto adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, miestas, valstija ir šalis, kurioje gyvenate, vyriausybės išduoti asmens identifikavimo dokumentai (pvz., paso numeris arba vairuotojo pažymėjimas), paskyros pavadinimas ir slaptažodis, sveikatos draudimo numeris, finansų institucijų sąskaitų numeriai ir panašūs identifikavimo duomenys.
 • Demografiniai duomenys, pavyzdžiui: jūsų pajamų lygis, šeiminė padėtis, etninė kilmė, lytis, amžius, seksualinė orientacija, tautinė kilmė, negalios, pilietybės ir darbo leidimo
 • Sveikatos duomenys, pavyzdžiui: jums diagnozuoti sveikatos sutrikimai, simptomai, kuriuos patyrėte pavartoję „Viatris“ produkto, informacija apie vartojamas narkotines medžiagas, mitybos apribojimus ir kiti duomenys, susiję su jūsų fizine, psichine ar emocine
 • Komerciniai duomenys, pavyzdžiui: sąskaitos faktūros, mokėjimo sąlygos ir tvarkaraščiai, informacija apie finansines sąskaitas ir informacija pie suteiktas paslaugas.
 • Biometriniai duomenys, pavyzdžiui: veido geometrija, rainelės informacija ir kiti biologiniai
 • Profesiniai duomenys, pavyzdžiui: sveikatos priežiūros licencijos numeriai, esami ir buvę darbdaviai, esami ir buvę atlyginimai, išsilavinimo istorija, gyvenimo aprašyme pateikta informacija, jūsų atvaizdas ar balso įrašai.
 • Pasirinkimai ir atsakymai į apklausų klausimus, pavyzdžiui: pasirinkimai dėl bendravimo priemonių, jūsų atsakymai į apklausų klausimus, įskaitant klientų pasitenkinimo apklausas.

Asmens duomenys, kurie yra renkami automatiškai

Informaciją, kurią sudaro Asmens duomenys, mes galime rinkti automatiškai tuomet, kai jūs bendraujate su mumis, pavyzdžiui, jums lankantis mūsų internetinėse nuosavybėse, skaitant rinkodaros pranešimus, taip pat ir elektroninius laiškus, kreipiantis į mus, įsigyjant mūsų produktus, kreipiantis dėl darbo, dalyvaujant mūsų organizuojamuose renginiuose ir kitaip palaikant ryšį su mumis.

Priklausomai nuo to, kokį ryšį jūs palaikote su mumis, mes galime rinkti šių kategorijų Asmens duomenis:

 • Identifikavimo ir kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui: jūsų įrenginio identifikavimo duomenys (pvz.: IP ir MAC adresai, slapukų informacija, įrenginio reklamos identifikatoriai), naudotojo vardai ir slaptažodžiai, elektroninio pašto adresas, telefonas ir kiti panašūs
 • Naudojimo ir įrenginio duomenys, pavyzdžiui: duomenys apie aplankytas svetaines, naršyklės tipas ir versija, laiko juostos nustatymas ir vieta, naršyklės papildinių tipai ir versijos, operacinė sistema ir platforma, kita įrenginiuose naudojama technologija, skirta pasiekti mūsų svetaines ir programas, išsiųstų duomenų kiekis, vietovės duomenys (pvz.: nustatyti pagal IP adresą arba gauti per GPS) ir reakcijos į reklamas.
 • Sveikatos duomenys, pvz.: išvados apie ligos simptomus, kuriuos jūs galimai patiriate, remiantis jūsų naršymo veikla.
 • Komerciniai duomenys, : informacija apie įsigytus ar mėginamus produktus ir paslaugas.
 • Biometriniai duomenys, pavyzdžiui: veido geometrija, rainelės informacija ir kiti biologiniai

Savo elektroniniuose laiškuose ir skaitmeninėje nuosavybėje mes naudojame slapukus ir susijusias sekimo technologijas (toliau – Slapukai). Tai gali apimti mūsų arba trečiųjų šalių per laiką renkamus Asmens duomenis, susijusius su veikla internete trečiųjų šalių internetinėse svetainėse ar paslaugose. Išsamesnė informacija apie naudojamus Slapukus aprašyta mūsų Slapukų politikoje. Šiuo metu mes nereaguojame į žiniatinklio naršyklės signalus „Nesekti“ ar panašius mechanizmus.

Asmens duomenys, kuriuos mes renkame iš trečiųjų šalių

Su jumis susijusius Asmens duomenis mes galime gauti iš trečiųjų šalių. Taip gali įvykti tada, kai mes gauname kontaktinius duomenis iš rinkodaros sąrašų tiekėjų, siekdami efektyviau vykdyti savo rinkodaros ir pardavimo iniciatyvas, arba tada, kai gauname informaciją apie specialistų licencijas, kuri    naudojama    sveikatos    priežiūros    paslaugų    teikėjų    pateiktai    informacijai    patvirtinti.

Trečiosios šalys, iš kurių gauname Asmens duomenis, paprastai priskiriamos šioms kategorijoms:

 • Vyriausybės šaltiniai
 • Viešai prieinami duomenys
 • Socialinės žiniasklaidos platformos
 • Rinkodaros sąrašų tiekėjai
 • Reklamos partneriai
 • Analitikos paslaugų teikėjai
 • Mokėjimų tvarkytojai
 • Duomenų papildymo paslaugų tiekėjai
 • Verslo partneriai (pvz., renginių rėmėjai)

Iš trečiųjų šalių mes renkame šių kategorijų Asmens duomenis:

 • Asmens identifikavimo ir kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui: vardas, pavardė, pašto adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, bendroji vietos informacija (pvz., miestas, valstija ir šalis), naudotojo vardas ir įrenginio identifikavimo duomenys (pvz., Slapukų ir įrenginio reklamos identifikatoriai).
 • Demografiniai duomenys, pavyzdžiui: informacija apie jūsų pajamų lygį, amžių, lytį, seksualinę orientaciją, tautinę kilmę, negalią.
 • Naudojimo ir įrenginio duomenys, pavyzdžiui: naršymo ir paieškos istorija, reakcijos į reklamas;
 • Sveikatos duomenys, pavyzdžiui: informacija apie reakcijas į „Viatris“ produktus, pateikiama socialinės žiniasklaidos platformose.
 • Naudojimo ir įrenginio duomenys, pavyzdžiui: duomenys apie aplankytas svetaines, naršyklės tipas ir versija, laiko juostos nustatymas ir vieta, naršyklės papildinių tipai ir versijos, operacinė sistema ir platforma, kita įrenginiuose naudojama technologija, skirta pasiekti mūsų svetaines ir programas, išsiųstų duomenų kiekis, vietovės duomenys (pvz., nustatyti pagal IP adresą arba gauti per GPS) ir reakcijos į reklamas.
 • Komerciniai duomenys, pavyzdžiui: išsami informacija apie įsigytus ar mėginamus produktus ir paslaugas bei išvados dėl visuomenės segmentų, kuriems jūs galite priklausyti.
2.  Kodėl mes tvarkome Asmens duomenis?

Konkretus tikslas, kuriuo remdamasi bendrovė „Viatris“ tvarko žmogaus Asmens duomenis, gali skirtis, priklausomai nuo mūsų santykio su tokiu žmogumi. Bendrąja prasme bendrovė „Viatris“ Asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Tam, kad galėtų vykdyti teisėtą veiklą, kuri apima (bet neapsiriboja) rinkodarą, reklamą, pardavimus klientams, pagalbą klientams, mokėjimų priėmimą, sutarčių sudarymą, sutartis su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, tyrėjų klinikiniams tyrimams atlikti identifikavimą, sukčiavimo prevenciją, prekių pirkimą ar paslaugų įsigijimą.
 • Tam, kad galėtų pristatyti produktus, prekes ar paslaugas, taip pat ir įvykdyti jūsų pageidaujamas operacijas ir, jei reikia, patvirtinti, kad jūs atitinkate tinkamumo kriterijus, jei produktas, prekė ar paslauga, kurios pageidaujate, yra skirta tik konkrečioms grupėms.
 • Tam, kad galėtų bendrauti su asmenimis, įskaitant atsakymus į klientų, vartotojų ir kitų asmenų klausimus, užklausas ir skundus, atsakymus į aukojimo, rėmimo, stipendijų ar labdaros prašymus bei asmenų informavimą apie galimybes įsidarbinti „Viatris“ bendrovėje.
 • Tam, kad galėtų pateikti informaciją ir reklamą, pavyzdžiui: skaitmeninę reklamą ar tiesioginę rinkodarą apie prekes, paslaugas ir produktus, kurie, mūsų manymu, jums gali būti naudingi, aktualūs ar įdomūs.
 • Tam, kad galėtų vykdyti mokymus, teikti švietimo paslaugas ir dotacijas, pavyzdžiui: vykdyti mokymo ir švietimo programas sveikatos priežiūros specialistams ar suteikti dotacijas, į kurias gali pretenduoti sveikatos priežiūros specialistai.
 • Tam, kad galėtų įvertinti asmens kandidatūrą, pavyzdžiui: nagrinėjant paraišką dėl priėmimo į „Viatris“ komandą arba vertinant prašymą skirti dotaciją.
 • Tam, kad galėtų atlikti mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą, įskaitant esamų produktų ir paslaugų tobulinimą bei naujų produktų kūrimą.
 • Tam, kad galėtų teikti, prižiūrėti, plėtoti ir tobulinti savo skaitmeninę nuosavybę, įskaitant internetines svetaines, programėles, paslaugas ir
 • Tam, kad galėtų palaikyti, gerinti ir tirti savo sistemų ir skaitmeninės nuosavybės saugumą.
 • Tam, kad galėtų laikytis teisinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, tokių, kurie yra susiję su moksliniais tyrimais, plėtra, farmakologiniu budrumu, vaistų bei kitų sveikatos priežiūros produktų rinkodara ir reklama, reaguoti į teisinius procesus ar valdžios institucijų užklausas.
 • •   Tam, kad galėtų apsaugoti savo, jūsų ir bet kokių trečiųjų šalių teises, interesus ir saugumą, naudotis savo teisėmis ir jas ginti.
 • Tam, kad galėtų sukurti anoniminius, neidentifikuojamus ar suvestinių duomenų rinkinius. Tokie duomenų rinkiniai nebūtų Asmens duomenys, kuriems yra taikomas šis Pranešimas. Anoniminius, neidentifikuojamus ar suvestinių duomenų rinkinius galime naudoti bet kokiems

Toliau pateikiama informacija apie papildomus tikslus, kuriais vadovaudamiesi mes galime tvarkyti pagal tam tikrų jurisdikcijų įstatymus specialiomis laikomas Asmens duomenų kategorijas, kiek tai yra aktualu, būtina ir leidžiama pagal galiojančius vietos įstatymus.

 • Demografiniai duomenys Informaciją apie jūsų seksualinę orientaciją, rasę, etninę kilmę ir negalią naudosime dėl tam tikrų konkrečių priežasčių, pavyzdžiui, dėl to, kad tokia informacija reikalinga atliekant klinikinius tyrimus arba siekiant užtikrinti prasmingą lygių galimybių stebėjimą bei su tuo susijusių ataskaitų pateikimą, kaip to reikalauja kai kurių jurisdikcijų įstatymai.
 • Biometriniai duomenys – Biometrinius duomenis mes naudosime dėl tam tikrų konkrečių priežasčių, pavyzdžiui, dėl to, kad tokia informacija yra būtina klinikiniams tyrimams
 • Sveikatos Sveikatos duomenis mes naudosime įgyvendindami pacientų palaikymo programas, o kai kuriais atvejais sveikatos duomenis galime gauti dėl klinikinių tyrimų ar susijusios veiklos.
3.  Teisiniai tvarkymo pagrindai

Yra jurisdikcijų, kuriose Asmens duomenų tvarkymo veiklai pagrįsti yra būtinas teisinis pagrindas. Atitinkamais atvejais teisiniai pagrindai, kuriais bendrovė „Viatris“ remiasi, siekdama pateisinti tam tikrą duomenų tvarkymo veiklą, gali skirtis nuo teisinių pagrindų, kurie yra naudojami kitokiai duomenų tvarkymo veiklai pateisinti. Tvarkydama Asmens duomenis, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, „Viatris“ remiasi šiais teisiniai pagrindais:

 • Duomenų tvarkymas reikalingas sutarčių deryboms, sudarymui ar vykdymui
 • Duomenų tvarkymas atliekamas siekiant laikytis teisinių ir norminių įsipareigojimų
 • Duomenų tvarkymas atliekamas dėl viešojo intereso visuomenės sveikatos srityje
 • Duomenų tvarkymas atliekamas siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, įskaitant interesus vykdyti teisėtą veiklą (pvz., tobulinti savo produktus ir paslaugas, bendrauti su jumis, apsaugoti sistemas, užtikrinti kitus teisėtus interesus)

Duomenų tvarkymas, gavus jūsų sutikimą

Jūsų sutikimo rinkti ir naudoti tam tikros rūšies Asmens duomenis mes galime prašyti, kai tą padaryti mūsų reikalauja įstatymai (pvz., susiję su mūsų tiesioginės rinkodaros veikla ir Slapukų naudojimu). Tais atvejais, kai mes paprašome jūsų sutikimo tvarkyti jūsų Asmens duomenis, savo sutikimą galite bet kada atšaukti, susisiekę su mumis šio Pranešimo pabaigoje nurodytais kontaktais. Atšaukus sutikimą, tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Tais atvejais, kai to reikalauja įstatymai, mes galime prašyti aiškaus jūsų sutikimo rinkti ir naudoti specialios kategorijos duomenis apie jus (žr. 2 skyriaus pabaigą aukščiau). Kiti teisiniai pagrindai, suteikiantys teisę mums tvarkyti specialios kategorijos duomenis, jei tai leidžia galiojantys įstatymai, gali būti būtinybė tokius duomenis naudoti moksliniams tyrimams, prevencinės ar darbo medicinos tikslais, pagal sutartį su sveikatos priežiūros paslaugų teikėju ar kitu sveikatos priežiūros specialistu, įdarbinimo, socialinės apsaugos ar socialinės apsaugos įstatymuose numatytais tikslais, esant dideliam visuomenės interesui arba kai tai yra būtina teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar ginti.

Norėdami sužinoti daugiau apie savo Asmens duomenų tvarkymą, galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną.

4.  Asmens duomenų atskleidimas

Kai to reikalauja galiojantys įstatymai, bendrovė „Viatris“ nenuomoja, neparduoda ir nesidalija jūsų Asmens duomenimis su nesusijusiais asmenimis tiesioginės rinkodaros tikslais, išskyrus atvejus, kai tam esate suteikę leidimą. Kita vertus, priešingu atveju jūsų Asmens duomenis be jūsų sutikimo, jei tai leidžia galiojantys teisės aktai, mes galime atskleisti šių kategorijų trečiosioms šalims:

 • „Viatris“ įmonių grupės nariams, įskaitant mūsų filialus, dukterines įmones ir „Viatris Inc.“ Jungtinėse Amerikos Valstijose.
 • Paslaugų teikėjams, kurie yra subjektai, tvarkantys Asmens duomenis „Viatris“ vardu.
 • Asmenims, turintiems teisę prieiti prie Asmens duomenų, įskaitant, atitinkamais atvejais, teisėsaugos institucijas, žvalgybos tarnybas, kompetentingas administracines ir teismines institucijas bei asmenis, turinčius teisėtai išduotus teismo šaukimus, orderius ar kitokio pobūdžio teisines priemones; ir
 • Potencialiuose verslo sandoriuose dalyvaujančioms šalims, įskaitant potencialius pirkėjus ir kitus suinteresuotus asmenis susijungimo ar teisinės restruktūrizavimo operacijos, : įsigijimo, jungtinės veiklos, perleidimo, atskyrimo, investicijų atsiėmimo ar bankroto atveju.

Jūsų sutikimu Asmens duomenis trečiosioms šalims, pavyzdžiui, socialiniams tinklams ir kitoms internetinėms svetainėms, mes taip pat galime atskleisti, gavę jūsų nurodymą dalytis jūsų Asmens duomenimis su tokiomis internetinėmis svetainėmis arba kitais subjektais, kurie nepatenka į vieną iš aukščiau išvardytų kategorijų.

5.  Tarpvalstybinis Asmens duomenų perdavimas

Bendrovė „Viatris“ veikia visame pasaulyje ir, laikydamasi galiojančių įstatymų, gali tvarkyti jūsų Asmens duomenis jurisdikcijose, kurios nėra laikomos užtikrinančiomis tokio pat lygio Asmens duomenų apsaugą, kaip jurisdikcija, kurioje esate įsikūrę jūs. Asmens duomenis perkeldami iš vienos valstybės į kitą, mes imamės priemonių tokių Asmens duomenų apsaugai užtikrinti, kaip to reikalauja galiojantys įstatymai. Minėtos apsaugos priemonės gali būti šios:

 • Asmens duomenų perdavimas gavėjams, esantiems šalyse, kurios laikomos užtikrinančiomis tinkamą Asmens duomenų apsaugos lygį, įskaitant atvejus, kai Asmens duomenys yra kilę iš Europos Sąjungos, į šalis, kurios, Europos Komisijos manymu, užtikrina tinkamą Asmens duomenų apsaugos lygį.
 • Sutarčių, kuriose numatytos sutartinės apsaugos priemonės, pavyzdžiui, Europos Komisijos patvirtintos standartinės sutarties sąlygos,

Kilus klausimams dėl jūsų Asmens duomenų perdavimo, prašome nedvejodami su mumis susisiekti (žr. dalį „Kontaktiniai duomenys“).

6.  Duomenų saugumas ir saugojimas

Bendrovė „Viatris“ įgyvendina įvairias technines, administracines, fizines ir organizacines priemones, siekdama užtikrinti Asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą. Tačiau, nors ir imamės priemonių jūsų Asmens duomenims apsaugoti, mes negalime garantuoti, kad mūsų tvarkomi Asmens duomenys išliks saugūs.

Vadovaudamasi galiojančiais įstatymais, bendrovė „Viatris“ Asmens duomenis saugos tik tol, kol tai bus reikalinga tikslams, kurių pagrindu buvo renkami Asmens duomenys, įgyvendinti arba tiek laiko, kiek yra numatyta galiojančiuose įstatymuose (atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis yra ilgesnis).

Siekdama nustatyti tinkamą jūsų Asmens duomenų saugojimo laikotarpį, bendrovė „Viatris“ atsižvelgia į šias aplinkybes:

 • Asmens duomenų kiekį, pobūdį ir jautrumą;
 • Potencialą žalą, kuri gali būti patirta dėl neteisėto tokių duomenų naudojimo ar atskleidimo;
 • Tikslus, kuriais mes tokius duomenis tvarkome, ir galimybes tokius tikslus pasiekti kitomis priemonėmis;
 • Galiojančius teisinius

Kai jūsų Asmens duomenų saugoti nebereikės tikslais, dėl kurių jie buvo surinkti, arba tokių Asmens duomenų saugoti nebereikalaus įstatymai, mes juos pašalinsime, anonimizuosime, padarysime neidentifikuojamus arba apibendrinsime taip, kad jų nebebūtų įmanoma susieti su jumis.

7.  Jūsų pasirinkimai ir teisės

Yra jurisdikcijų, kurios asmenims yra suteikusios tam tikras teises, susijusias su jų Asmens duomenų tvarkymu. Taip yra tuo atveju, kai jūs, „Viatris“ filialas arba dukterinė įmonė, su kuria palaikote ryšį, yra Europos Sąjungoje arba Jungtinėje Karalystėje, nors tokios teisės gali būti taikomos ir kitose jurisdikcijose. Šios teisės yra taikomos ne visiems ir ne visais atvejais. Atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, jūs galite turėti teisę:

 • Reikalauti prieigos prie savo Asmens duomenų.
 • Reikalauti pataisyti savo Asmens duomenis (jei jūsų Asmens duomenys yra netikslūs, neišsamūs arba pasenę).
 • Reikalauti ištrinti savo Asmens
 • Atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo (kai mes tvarkome Asmens duomenis jūsų sutikimo pagrindu). Pažymime, kad sutikimo atšaukimas galioja tik būsimai duomenų tvarkymo veiklai.
 • Prieštarauti Asmens duomenų Reikalauti apriboti jūsų Asmens duomenų tvarkymą.
 • Reikalauti perduoti jūsų Asmens duomenis jums ar trečiajai šaliai.
 • Uždrausti Asmens duomenų perdavimą tam tikroms trečiosioms šalims.

Norėdami pasinaudoti teise, kuri, jūsų manymu, gali jums priklausyti pagal galiojančius įstatymus, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu. Prieš įvykdant jūsų prašymą, mums gali tekti patikrinti jūsų tapatybę (jei gyvenate Kalifornijoje, taip pat skaitykite toliau esančią dalį „Privatumo pranešimai Kalifornijoje“).

Jei manote, kad mes neįvykdėme jūsų prašymo arba neatsakėme į pateiktą skundą, jūs taip pat galite turėti teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos ar kitai reguliavimo institucijai savo jurisdikcijoje.

8.  Vaikų duomenys

Sąmoningai Asmens duomenų, kurie yra susiję su jaunesniais kaip 16 metų asmenimis, be nepilnamečio asmens globėjo leidimo mes netvarkome, išskyrus atvejus, kai tai leidžia galiojantys įstatymai. Jeigu turite pagrindo manyti, kad mes tvarkome su nepilnamečiu asmeniu susijusius Asmens duomenis be nepilnamečio asmens globėjo leidimo, apie tai mums galite pranešti šiuo adresu: dataprivacy@viatris.com. Pažymime, kad tam tikrose situacijose nepilnamečių Asmens duomenis mes galime tvarkyti, jei tokie duomenys yra susiję su tam tikra konkrečia veikla, pavyzdžiui, klinikiniais tyrimais. Tokių duomenų tvarkymui bus taikoma atskira politika ir procedūros, įskaitant Papildomus pranešimus dėl asmens duomenų atskleidimo.

9.  Šio pranešimo pakeitimai

Tam tikrais atvejais šis Pranešimas gali būti atnaujinamas. Rekomenduojame reguliariai pasitikrinti, kada Pranešimas atnaujintas paskutinį kartą (data nurodyta šio Pranešimo pradžioje ir pabaigoje). Atlikę esminius Pranešimo pakeitimus, mes stengsimės informuoti jus apie tai, įdėdami informaciją mūsų internetinėje svetainėje, arba kitais įstatyme numatytais būdais.

10.  Kontaktiniai duomenys

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis arba pateikti prašymą dėl jūsų Asmens duomenų tvarkymo, su mumis galite susisiekti šiomis priemonėmis:

 • Elektroninio pašto adresu: dataprivacy@Viatris.com;
 • Rašydami laišką adresu: Head of Global Privacy, 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, PA 15317, United States.
11.  Privatumo pranešimai Kalifornijoje

Norėdami perskaityti papildomą pranešimą dėl Asmens duomenų atskleidimo Kalifornijos gyventojams, spauskite čia.

12.  PRIEDAS. Duomenų valdytojų sąrašas

Norėdami peržiūrėti esamų duomenų valdytojų ir atsakingų subjektų sąrašą, spauskite čia.

Mylan

Jūs paliksite "Endwarts.Lt"

Spustelėję "Tęsti" palikite šią "Mylan" filialo svetainę, kad pasiektumėte trečiosios šalies svetainę, kuri yra vienintelė atsakinga už jos turinį.